• Per causes alienes a l'organització, ens veiem obligats a reprogramar la jornada de tests ràpids

    Tan bon punt sapiguem la nova data de realització, reactivarem el web.

    cita@testcerdanyola.cat